Влез

Всички условия и политики

„Общи условия и правила“ за посетители
на Rezerviram.com

Последна актуализация 1 юни 2020г.

Моля, прочетете внимателно тези „Общи условия и правила“, преди да започнете да използвате нашия уеб сайт, преди да резервирате стоки или услуги на трети страни, чрез нашия уеб сайт. Препоръчваме ви, да отпечатате копие от тези „Общи условия и правила“ за бъдещи справки.

Използвайки нашия уеб сайт, Вие потвърждавате, че приемате тези „Общи условия и правила“ и че приемате да ги спазвате независимо дали избирате да се регистрирате при нас. Ако не сте съгласни с настоящите „Общи условия и правила“, не трябва да използвате нашия уеб сайт по никакъв начин.

Добре дошли на нашия уеб сайт – https://Rezerviram.com (за краткост “уеб сайт”). Уеб сайтът е предоставен от МЕРУЛ ЕООД, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG206092678, с адрес 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16, имейл адрес info@rezerviram.com, телефон +35935752072 .

Уеб сайтът има две основни функции:

 1. Групиране на информация и предоставяне на централизирана резервационна система за избрани трети страни доставчици на стоки и услуги, които желаят да предлагат своите стоки и услуги за продажба чрез нашия уеб сайт от нашите Търговски партньори за краткост “Партньори”;
 2. Предоставяне на обща информация, свързана с публикациите.

Ние сме определили условията и правилата, при които Ви предоставяме достъп до нашия Уеб сайт и всички продукти и/или услуги, които предлагаме от нашия уеб сайт . Те включват правилата и условията, които регулират:

 • Вашите права, да използвате и да се свързвате с нашия уеб сайт, как ще използваме и защитаваме Вашата информация (нашата политика за поверителност и бисквитки) и нашите условия за резервации във връзка с продуктите и/или услугите на трети страни, които предлагаме от Уеб сайта или мобилното приложение (нашите правила и условия за резервация);
 • И Вашите задължения при качване на коментари или други мнения и съдържание на нашия уеб сайт (“Правила за генерираното от потребители съдържание”),заедно или поотделно, те могат да бъдат наричани нашите „Общи условия и правила“. Моля, имайте предвид, че нашите „Общи условия и правила“ не уреждат отношенията между уеб сайта и нашите партньори. Ако сте съществуващ партньор, моля, проверете „Общи условия за работа на партньорите“, които ви се предоставят при регистрацията. Ако все още не сте партньор, но бихте искали да кандидатствате в уеб сайта, за да станете един от нашите партньори, моля вижтe следната страница тук.

Ако въведете награди или други промоции на уеб сайта, в допълнение към нашите „Общи условия и правила“ може да важат отделни правила и условия. В случай на конфликт между допълнителните условия и нашите „Общи условия и правила“, тези допълнителни условия ще имат предимство в обхвата на конфликта.

Възможно е да променяме нашите „Общи условия и правила“, когато се налага, като в този случай, актуалните версии на тези „Общи условия и правила“ ще бъдат достъпни на уеб сайта. Трябва редовно да проверявате тези „Общи условия и правила“, за да сте сигурни, че сте осведомени от всякакви промени. Ще се счита, че сте приели всякакви промени в „Общи условия и правила“, след като сте уведомени за промените на нашия уеб сайт и/или ако продължите да използвате уеб сайта, където актуализираните „Общи условия и правила“ ще бъдат достъпни за вас.

„Общи условия и правила“ на уеб сайта

 Настоящите „Общи условия и правила“ на уеб сайта се отнасят за следните допълнителни условия, които се отнасят и за използването на нашия уеб сайт:

– Нашата политика за поверителност и бисквитки;

– Правилата ни за генерирано от потребителите съдържание.

 Използвайки нашия уеб сайт, Вие потвърждавате, че приемате тези „Общи условия и правила“ на уеб сайта и се съгласявате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези „Общи условия и правила“ на уеб сайта, не трябва да използвате нашия уеб сайт.

Моля, обърнете внимание: тези „Общи условия и правила“ на уеб сайта обхващат само използването от Ваша страна на нашия уеб сайт, те НЕ се прилагат за стоки и услуги на трети лица, които са налични за резервация на нашия уеб сайт за клиенти. Моля, вижте нашите „Правила и условия за резервации“, които се прилагат, когато правите резервации или закупите ваучери от нашия Уеб сайт за клиенти.

В рамките на тези „Общи условия и правила“ на уеб сайта, фразата „Общи условия и правила“ се отнася до някоя или всички от следните правила: нашата „Политика за поверителност и бисквитки, нашата „Политика за съдържание“, генерирано от потребители, настоящите „Правила и условия за ползване“ на уеб сайта и нашите „Правила и условия за резервация“.

 Използване на  уеб сайта

Тези „Условия за ползване“ на уеб сайта определят, как можете да използвате нашия уеб сайт. С достъпа до уеб сайт, Вие се съгласявате с тези „Условия за ползване“ на уеб сайта. Настоящите „Условия за ползване“ на уеб сайт се прилагат за какъвто и метод да използвате за достъп до уеб сайта, включително, но не само, Интернет, цифрови, телевизионни услуги и мобилен телефон.

Ако не сте съгласни с тези „Условия за ползване“ на уеб сайта, не трябва да използвате уеб сайта . Трябва да прочетете всички „Условия за ползване“ на уеб сайта, преди да използвате уеб сайта.

 Достъп до нашия уеб сайт

Достъпът до нашия уеб сайт е разрешен временно. Ние си запазваме правото да оттеглим или изменим нашия уеб сайт (и всички продукти или услуги, предлагани в него) без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина нашият уеб сайта,  или част от него или не са налични по всяко време или за период от време.

Ние актуализираме нашия уеб сайт от време на време и затова може да променим съдържанието по всяко време, без да ви уведомяваме. Ние си запазваме правото да изтегляме, променяме или спираме уеб сайта(или част от него) по всяко време без предизвестие.

Материалите и информацията, публикувани на нашия уеб сайт, не са предназначени за съвет и не трябва да му се разчита. Ето защо ние отхвърляме всякаква отговорност, произтичаща от всяка зависимост, която се основава на такава информация в пълна степен, допустима от всички приложими закони.

Вие носите отговорност за извършване на всички необходими мерки за достъп до този уеб сайт и трябва да се уверите, че имате актуална антивирусна програма на всяко устройство, от което имате достъп до нашия уеб сайт.

Вие носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до нашия уеб сайт, чрез Вашата Интернет връзка, са наясно с тези „Условия за ползване“ на уеб сайта.

Ние изрично си запазваме правото да оттеглим достъпа до нашия уеб сайт и/или да анулираме всяка поръчка в случай, когато основателно подозираме измама или пране на пари от вас или някой, който използва Вашата сметка.

 Защита на паролата и акаунта

Вие носите отговорност за сигурността на вашата парола за вход в детайли. За да защитите от неупълномощен достъп до вашия акаунт, се препоръчва да съхранявате безопасно и сигурно вашите потребителско име(и) и парола(и). Уверете се, че паролата ви не е използвана преди, че тя е осем или повече знака и в идеалния случай не е тази, която използвате в други сайтове. Препоръчваме ви да се въздържате от разкриване на вашите потребителско име(и) и парола(и) на никого. Също така препоръчваме да излезете от профила си в края на всяка сесия. Можете също да затворите прозореца на браузъра, когато приключите сесията, особено ако споделяте компютър с друг или ако използвате компютър на публично място.

Ако подозирате, че е направен не оторизиран достъп до вашия акаунт, трябва да ни уведомите незабавно, като се свържете с нас. Ще разследваме всяка предполагаема неразрешена дейност по сметката. Независимо от други условия, свързани с нашето право да деактивираме или блокираме достъпа до вашия акаунт, ние си запазваме правото да деактивираме или блокираме вашия акаунт по всяко време, когато се подозира, че е направен неразрешен достъп до Вашия акаунт.

 Злоупотреба с нашия уеб сайт

Не трябва да злоупотребявате с нашия уеб сайт, като:

– съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби, бомби със закъснител, шпионски софтуер, рекламен софтуер или друг материал, програма или код, които влияят неблагоприятно на работата на компютърен софтуер или хардуер (или е предназначен за това); Или

– придобиване или опит за получаване на неупълномощен достъп до сървъра, на който се съхранява нашия уеб сайт, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уеб сайт; Или

– атаки срещу нашия уеб сайт, чрез атака за отказ на услуга или атака за разпространение на услугата за отказ.

Нарушаването на тази клауза може да съставлява престъпление по действащата законова рамка. Ще докладваме за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще си сътрудничим с тези органи, като им разкрием вашата самоличност. В случай на такова нарушение, правото Ви да използвате нашия уеб сайта ще се прекратят незабавно.

 Потребители

Ако сте навършили 18 години, можете да създадете профил и да станете регистриран потребител на уеб сайта (“Потребител”).

Като Потребител може да имате достъп до допълнителни продукти или услуги и/или функционалност, например възможността да създавате акаунт, да запишете информация за контакт, да публикувате генерирано от потребителя съдържание на уеб сайта, както и да получавате информация за промоции и специални оферти, които са ограничени до Потребителите, ако има такива.

Всяка лична информация, която ни предоставяте в процеса на регистрация, ще бъде съхранявана и използвана в съответствие с всяко съгласие, получено от Вас и условията на нашата „Политика за поверителност и бисквитки“.

Ние също имаме право да деактивираме всеки потребителски идентификационен код или парола, независимо дали са избрани от Вас или които са разпределени от нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на нашите „Условия и Правила“. Ако знаете или подозирате, че някой друг освен вас знае вашето потребителско име или парола, трябва незабавно да ни уведомите support@rezerviram.com.

Всеки потребител носи лична отговорност за попълването и подаването на неверни данни при регистрацията и/или при използването на уеб сайта.

 Генерирано от потребителите съдържание (UGC)

Ако и/или когато функционалността на уеб сайта позволява, Потребителите или други посетители на уеб сайта, които влизат с профил от социална мрежа, чрез всяко приспособление или интерфейс, достъпни на или извън уеб сайта, могат да публикуват UGC към уеб сайта.

Всеки публикуван от Вас сайт ще бъде приписан на потребителското име, което предоставяте или потребителското име на профила в социалните медии, с който влизате, но ние няма да публикуваме вашия имейл адрес на уеб сайта.

Запазваме си правото да откажем да публикуваме каквито и да е ПРАВИЛА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ, което е генерирано от потребители (или да премахнем без предизвестие всички публикувани по-рано UGC), ако не се придържа към нашата „Политика за съдържание, генерирано от потребители“. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или вреди, произтичащи от такова решение за отказ за публикуване (или премахване на предварително публикувани) UGC.

Също така си запазваме правото да закрием потребителските акаунти и/или да забраним на определени потребители да публикуват UGC на уеб сайта, ако те постоянно и/или сериозно нарушават условията на „Правилата за съдържание, генерирано от потребители“.

Мненията изразени в уеб сайта, представени от потребители, са тези на физическото лице, което подава информацията, ние не носим отговорност за съдържанието на този пост или мнение.

Ако обаче установите, че на уеб сайта е по някакъв начин обиден, нецензурен, клеветнически, расистки, вредни, неточни, незаконни или измамни по какъвто и да е начин, моля, уведомете ни, като ни изпратите имейл на help@rezerviram.com с подзаглавието “Нежелателно съдържание”. При получаване на жалбата ви може да премахнем или блокираме достъпа до оспорените от вас постове/мнения.

 Интелектуална собственост

Можете да осъществявате достъп, да преглеждате информацията на този уеб сайта и цялата информация, изображения и друго съдържание (с изключение на UGC), показвани на уеб сайта или чрез нашите “Материали” в строго съответствие с настоящите „Условия за ползване“ на уеб сайта.

Можете да разглеждате, разпечатвате, използвате и цитирате уеб сайта и публикациите в него, за ваша лична, нетърговска употреба и при условие, че изискате съответното потвърждение от уеб сайта за ползване.

Нищо в този лиценз не накърнява и не ограничава моралните права на автора по отношение на Материалите.

Ние изрично запазваме всички права върху интелектуална собственост на уеб сайта, и Материалите, както и използването от Ваша страна на уеб сайта и Материали те са предмет на следните ограничения.

 Не трябва:

– да използвате чужди авторски права или други съобщения за собственост, съдържащи се в Материалите, които не са Ваша лична собственост; Или

– да използвате Материали от уеб сайта  по начин, който може да наруши авторски права, права върху интелектуална собственост или право на собственост на нас или на трети лица; Или

– използвате или карате други да използват автоматизирана система или софтуер за извличане на съдържание или данни от този уеб сайта (“извличане на екран”), освен в случаите, когато Вие или приложимо трето лице сте сключили писмено лицензионно споразумение директно с нас, което изрично позволява такава дейност; Или

– възпроизвеждате, променяте, показвате, изпълнявате, публикувате, разпространявате, излъчвате(или използвате друг браузър или гранична среда), съобщаваме на обществеността или разпространяваме на трети лица или експлоатираме този уеб сайта и/или Материалите за каквато и да е търговска цел, без нашето предварително писмено съгласие под форма на лицензионно споразумение.

 Марки

Ние изрично си запазваме всички права върху името на домейна https://rezerviram.com и всички свързани домейни и под домейни, с името “Rezerviram.com”, нашето лого, марки за услуги, търговски наименования и/или търговски марки. Други марки, продукти и имена на компании, посочени на уеб сайта, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици или лицензодатели, като правата върху такива марки са запазени за съответните им собственици или лицензодатели.

 Свързване към нашия  уеб сайт

Можете да се свържете към всяка страница на уеб сайта, за нетърговски цели, при условие че го правите по начин, който е справедлив и законен и който не вреди на репутацията ни или не се възползвате от нея. За избягване на съмнение, свързаният сайт не трябва да съдържа никакви материали за възрастни или незаконни, или материали, които са обидни, или нежелателни.

Не трябва да се свързвате с нашия уеб сайта по такъв начин, че да предлагате каквато и да е форма на асоцииране, или одобрение от наша страна, когато няма такива. Не трябва да премахвате или прикривате, или по друг начин, реклами, каквито и да било бележки за авторски права или друга информация, публикувана на Уеб сайта.

Нашият уеб сайт, не трябва да бъде поставян в рамка или да бъде подложен на други браузъри или гранични условия на друг сайт.

Ако желаете да се свържете към нашия уеб сайт за търговски цели или за цели, които не са включени по-горе, или ако искате да станете Партньор, моля, свържете се с partners@rezerviram.com.

Запазваме си правото да оттеглим обвързването на разрешението по всяко време и без предизвестие.

 Поверителност, Вашите лични данни и бисквитки

Поверителността на вашите лични данни е важна за нас. Моля, вижте нашата „Политика за поверителност и бисквитки“ за подробности относно начина, по който ще обработваме вашите лични данни, къде са ни предоставени, и как използваме “бисквитки”.

 Съдържание на трети страни и уеб сайтове на трети страни

Нашият уеб сайт може да съдържат реклами, изпратени от трети страни. Тези трети страни носят цялата отговорност за съдържанието на тази реклама и за осигуряването на спазването на всички приложими законови и подзаконови разпоредби. Ние не поемаме никаква отговорност за съдържанието на която и да е реклама на трети страни.

Нашият уеб сайт и/или Материалите, може да съдържат връзки към уеб сайтове на трети страни (включително тези на нашите Партньори). Ако решите да посетите сайт на трета страна, вие го правите на свой собствен риск. Ние не носим отговорност или не носим отговорност за съдържанието, точността или мненията, изразени в такива уеб сайтове или стандарта на стоките, достъпни чрез или на такива уеб сайтове. Освен ако изрично не е посочено друго, връзките не означават, че нашият уеб сайт  е свързан с такива сайтове.

Нашите комуникации с Вас може да съдържат информация, получена от уеб сайтове на трети страни. Материалите от сайт на трета страна ще бъдат маркирани като такива и може да бъде предоставена връзка към уеб сайта източник. Ние не поемаме отговорност за материали, предоставени от уеб сайт на трета страна, който е свързан от нашите комуникации с Вас, или използването на лични данни от такава трета страна.

Включването на каквато и да е връзка в нашите комуникации с Вас не означава одобрение от наша страна на свързания сайт. Ако решите да получите достъп до свързани уеб сайтове на трети страни, вие го правите на свой собствен риск.

Моля, не забравяйте, че когато използвате връзка, за да отидете от нашия уеб сайт до друг уеб сайт, нашите „Условия и Политики“ (включително нашата „Политика за поверителност и бисквитки“) вече няма да са приложими. Вашето сърфиране и взаимодействие на всеки друг уеб сайт, включително уеб сайтове, които са свързани с нашия, са предмет на собствените условия и правила на този уеб сайт. Моля, прочетете тези условия и правила, преди да продължите.

 Нашата отговорност

В максимална степен, допустима от закона, ние изключваме и отхвърляме всички гаранции, условия и декларации, които иначе биха могли да се подразбират от закона, във връзка с този уеб сайт. По-специално, ние не декларираме или не гарантираме, че уеб сайта ще бъде без грешки, без вируси или други вредни компоненти, или че дефектите ще бъдат отстранени. Трябва да вземете предпазни мерки в това отношение. Във всеки случай ние няма да носим отговорност за загуба или повреда, причинена от разпределена атака за отказ на услуга, вируси или друг технологично вреден материал, който може да зарази Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг материал, който е собственост на уеб сайта.

Ние не носим отговорност за невъзможност да поддържаме уеб сайта и/или да забавим или неуспешна доставка на каквито и да е материали.

Моля, имайте предвид, че ние предоставяме нашия уеб сайт само за домашна и лична употреба и Вие се съгласявате да не използвате нашия уеб сайт за каквито и да е търговски или бизнес цели, освен ако не сме Ви одобрили като партньор.

Ние не поемаме отговорност за следните видове загуби, дори ако загубата е предвидима: загуба на приходи, загуба на бизнес, загуба на печалба, загуба на очаквани спестявания, загуба на данни или загуба на управление на времето за управление на офиса.

Материалите могат да съдържат неточности и печатни грешки. Ние не гарантираме точността или пълнотата на Материалите.

Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби, причинени в резултат на Вашите действия или бездействия, базирани на материалите, достъпни на този уеб сайт. Въпреки това, нищо в тези „Условия за ползване“ на уеб сайта не засяга вашите законни права, и нищо в тези „Условия за ползване“ на уеб сайта не изключва нашата отговорност за смърт или телесни повреди, причинени от небрежност, за измама или измамно представяне и/или нещо друго, което не може да бъде изключено или ограничено от нас съгласно българското законодателство.

 Отговорности

Информацията, съдържаща се в уеб сайта, е само за обща информация. Информацията се предоставя от уеб сайта и докато се стараем да поддържаме информацията актуална и точна, ние не даваме никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, годността или наличността по отношение на информацията, продуктите, услугите или изображенията, съдържащи се в уеб сайта. Използването на която и да е информация, продукти и/или услуги от Ваша страна трябва да се основава на вашия собствен комплексен анализ и да се консултирате с подходящ професионалист за конкретни съвети, съобразени с Вашите нужди и ситуация. Всяка ваша зависимост е на ваш собствен риск.

Не трябва да разчитате на информацията свързана с лечение, като алтернатива на медицински съвет от вашия лекар или друг специалист доставчик на здравни услуги. До степента, в която се нуждаете от медицинска помощ, трябва да се консултирате с Вашия лекар или друг специалист по здравни грижи.

Чрез този уеб сайт можете да се свържете към други сайтове, които не са под контрола на https://rezerviram.com. Ние нямаме контрол върху естеството, съдържанието и наличността на тези сайтове и няма да носим отговорност за тях. Включването на връзки не означава непременно препоръка или подкрепя изразяването на изразените в тях мнения.

В никакъв случай не носим отговорност за преки, косвени, репресивни, случайни, специални, последващи или каквито и да е щети, произтичащи от или по какъвто и да било начин, свързани с използването или изпълнението на информация, продукти, услуги или разчитане на съдържанието на https://rezerviram.com.

Страни на уеб сайта

Този уеб сайт е предоставен само за потребители в Република България. Въпреки че достъпът може да е възможен от страни извън Република България, този уеб сайт е предназначен за такава употреба и такива потребители осъществяват достъп до уеб сайта на свой собствен риск.

 Промени в условията за ползване на уеб сайта

Възможно е да променяме тези „Общи условия за ползване“ на уеб сайта  когато се налага, като в този случай, актуална версия ще бъде достъпна чрез уеб сайта. Трябва редовно да проверявате тези „Общи условия за ползване“ на уеб сайта, за да сте сигурни, че сте информирани за всякакви промени. Ще се счита, че сте приели всички промени в тези „Общи условия за ползване“ на уеб сайта, след като сте уведомени за промените на нашия уеб сайт и/или ако продължите да използвате уеб сайта, където актуализираните „Общи условия за ползване“ на уеб сайта ще бъдат достъпни за Вас.

Спазване на правните изисквания и приложимо право

Българските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всякакви претенции, произтичащи от или свързани с посещение на този уеб сайт. Българското право ще се прилага за тези „Общи условия за ползване“ на уеб сайта.

 Свържете се с нас

Ако имате някакви притеснения или запитвания относно материали, които се появяват на нашия уеб сайт или имате въпроси относно използването на този уеб сайт, или настоящите „Общи условия за ползване“ на уеб сайта, моля пишете ни на help@rezerviram.com

Нашият пощенски адрес за кореспонденция е МЕРУЛ ЕООД, 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16.

Общи условия за използване на уеб сайт Rezerviram.com за Търговски партньори

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между МЕРУЛ ЕООД, по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Търговските партньори на Интернет страници и услуги, намиращи се на уеб сайт https://Rezerviram.com, наричани по-долу за краткост Партньори, от друга страна.

МЕРУЛ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG206092678, адрес 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16, имейл адрес info@rezerviram.com, телефон +35935752072

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на МЕРУЛ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от МЕРУЛ ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Партньорите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Партньорите и Търговеца.

С приемането на Общите условия Партньорите се съгласяват да бъдат обработвани техните лични данни на основание сключения между тях и Търговеца договор.

 Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 Сайт – https://Rezerviram.com и всички негови под страници.

 Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта за покупка на резервации от Партньорите на сайта на Търговеца.

Партньор – всяко физическо или юридическо лице, което предоставя стоки или  услуги, които са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, предоставяни на трети лица физически или юридически Потребители на сайта на Търговеца, което като страна, по договор, по закон, действа в рамките на своята търговска или професионална дейност.

 Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правно значима информация, която се намира на Сайта.

 Лични данни – информация за физическо и/или юридическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

 Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

 Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет абонаментен план.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

 Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

 Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 1. Предоставяни услуги

1.1. Сайта предоставя на Партньорите рекламна площадка под формата на обяви, чрез абонаментни планове за предлаганите продукти и услуги от Партньорите.

1.2. Сайта е посредник между Потребителите и Партньорите на сайта, които имат възможност да сключват договори/резервации помежду си за услуга, покупка-продажба и доставка на предлаганите от Партньорите на сайта стоки и услуги.

2. Резервация/Поръчка/

2.1. Потребителите използват интерфейса на уеб сайта, за да сключват договор чрез резервация/поръчка/ с Партньорите на сайта за предлаганите от тях стоки и услуги.

2.2. Договорът за покупка-продажба/резервация на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на резервацията/поръчката/ от Търговеца и/или от Партньорите на сайта.

2.3. При дублиране на дадена резервация или невъзможност за извършване на дадена услуга, Партньорите на сайта си запазва правото да откаже резервацията/поръчката или да промени деня и часа на същата с одобрението на Потребителя.

2.4. След извършване на една или повече резервации, предлагани на уеб сайта на Търговеца, Търговския партньор трябва да добави същите в личния си календар в  случай, че не използва календара в профила си на сайта на Търговеца, за да се избегне неволно дублиране на часове при извършване на резервации онлайн и офлайн.

2.5. Необходимо е Партньорите да предоставят данни за мястото на извършване на услугата и да изберат способ и начин на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.6. При извършване на резервация/поръчка/, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета и платена от Партньорите.

2.7. Търговеца и Партньорите имат право да откажат да сключат договор с некоректен Потребител.

2.8. Търговеца и Партньорите имат право да третират Потребител като некоректен в случаите, когато:

 • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца и/или неговите Партньори;
 • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца и/или неговите Партньори.

2.9. В случай на отказ от резервация на Потребител заплатена на Търговеца или неговите Партньори, Потребителя е длъжен да информира Търговеца и неговите Партньори, но не по-късно от 24 часа преди падежа на резервирания час. При неспазване на това условие на уведомяване за отказ от резервацията на Потребителя или същия не се яви в деня и часа на закупената резервация, платената сума не се възстановява  и се счита за изконсумиран резервирания час.

2.10. В случай, че Потребителя закъснее повече от 10 минути от часа за направената резервация, Партньорите имат право да отменят резервацията или по негово усмотрение да наложи санкция на Потребителя в размер на не повече от 10% от стойността на услугата със съгласието на Потребителя.

2.11. В случай, че Партньорите при резервиран и платен час от страна на Потребител не приеме или не извърши услугата с необходимото качество и срок на изпълнение по негова вина е длъжен да възстанови платената сума на Потребителя до 24 часа от деня на извършване на услугата. В този случай, Потребителя трябва да докаже, че услугата е некачествена и/или неизпълнена в срок.

2.12. Търговеца е длъжен да заплати на Партньорите всички направени резервации на сайта до три работни дни след изтичане на обявата. Това условие се налага при заплащане на резервациите по банков път и защото Търговеца не може да контролира банковите преводи, които са извън неговия контрол за изпълнение.

3. Абонаментни планове

3.1. Търговеца предоставя на своите  Партньори, различни абонаментни планове за участие в сайта на Търговеца.

3.2. Абонаментните планове съдържат различни ползи за Партньорите на различни цени от които  Партньорите избират според техните нужди.

3.3. След избор на абонамент от страна на  Партньорите и получаване на заплащането му те могат да публикуват своите обяви според абонаментния план.

 1. Обяви

4.1.  Партньорите сами управляват/публикуват своите обяви на сайта на Търговеца. Търговеца на сайта не носи отговорност, в случай че Партньорите не публикуват броя обяви според абонаментния им план. При публикуване и съответно преди изтичане на дадена обява, Партньорите получават известие по имейл за публикуването/изтичането на обявата.

4.2.  Партньорите носят пълна отговорност за истинността на публикуваната информация, като текст, снимки, видео и др. информация на сайта на Търговеца. За невярна информация в публикуваните обяви от страна на Партньорите относно дейността си, използваните снимки, видео и текст които не са тяхна собственост, носят пълна отговорност, включително и съдебна при иск от трета страна за авторство.

4.3. Търговеца на сайта не носи отговорност за истинността на публикуваните обяви от Партньорите. При иск от трета страна касаеща авторство, Търговеца на сайта не носи отговорност, а неговите автори от страна на  Партньорите на сайта.

 1. Цени

5.1. Цените на предлаганите абонаменти или услуги са тези, посочени на уеб сайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

5.2. Цените на абонаментите и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

5.3. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта абонаментни пакети и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки и плащания.

5.4. Търговецът може да предоставя отстъпки за абонаментни планове и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

5.5. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

 6. Плащане

6.1. Партньорите могат да заплатят цената на избрания абонамент и/или услуги като използва по свой избор една от изброените на уеб сайта възможности.  На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 • банков превод;
 • чрез платежната система на Epay и EasyPay.

6.2. В случай че Партньорите изберат метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Партньорите могат да бъдат обвързани от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

6.3. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

6.4. Таксата за регистрация в уеб сайта е еднократна и не подлежи на възстановяване.

 7. Отказ от договора и замяна

7.1. Търговския партньор има право да се откаже от договора за абонамент, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на извършване на покупката на абонамента от Търговеца или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

7.2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Търговския партньор трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира абонамента/услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

7.3. Когато Партньорите връщат абонамент или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху абонамента или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

7.4. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора/абонамента/услугата.

7.5. За упражняване правото на отказ, Търговецът предоставя на Партньорите възможност за избор, да попълни и да изпрати по електронен път чрез Интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на Партньора потвърждение за получаване на отказа му.

7.6. Търговеца е длъжен да възстанови сумата за платена неосъществена услуга на Партньора за своя сметка, задължително заедно с касовата бележка/ако има такава, и/или фактурата, като ги предаде на Партньора или на упълномощено от него лице, в срок от 14 дни от датата, на която Партньора е упражнил законовото си право на отказ от договора.

7.7. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Партньора се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

7.8. Партньора няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Партньора и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца.
 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни;
 • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

7.9. Партньора на Търговеца, възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки и/или за неосъществена резервация по вина на Партньора.

8. Гаранции и рекламации

8.1. Партньора има право на рекламация за всяко несъответствие на абонамента или услугата с договореното/поръчаното, когато са открити несъответствия с договора за продажба.

8.2. Партньора не може да оспори несъответствието на абонамента с договора за продажбата, когато:

 • при сключването на договора е знаел че има несъответствие;
 • несъответствието се дължи на материали, предоставени от Партньора.

8.3. Партньора има право да предяви рекламация на абонамента или услугата, независимо от това дали Търговецът е предоставил търговска гаранция.

8.4. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва, чрез замяна на абонамента с друг, съответстващ на договореното, Търговецът ще запази на Партньора първоначалните гаранционни условия.

8.5. При предявяване на рекламация, Партньора може да претендира за възстановяване на заплатената сума за абонамент, за заменяне на абонамента с друг, съответстващ на договореното или за отбив от цената.

8.6. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон и писмено, чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.

8.7. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

8.8. При предявяване на рекламация Партньора посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, на посочените пощенски адрес, телефон и e-mail за контакт.

8.9. При подаване на рекламация Партньора задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка и/или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на абонамента с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

8.10. Рекламацията на абонамента може да се предяви до две години от влизането в сила на абонамента, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

8.11. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

8.12. Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция за абонамента и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

8.13. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

8.14. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Партньора се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на абонамента.

8.15. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Партньора.

8.16. Търговецът при основателна рекламация привежда абонамента в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Партньора.

 • Ако абонамента не е поправен и след изтичането на срока по предходната алинея, Партньора има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на абонамента съгласно чл. 114 от ЗЗП.
 • Привеждането на абонамента в съответствие с договора за продажба е безплатно за Партньора. Той не дължи разходи за материали и труд, свързани с поправянето и не понася значителни неудобства.

8.17. При несъответствие на абонамента с договора за продажба и когато Партньора не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
 • намаляване на цената.

8.18. Партньора не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на абонамента, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на абонамента с нов или да се поправи абонамента, в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Партньора.

8.19. Партньора не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на абонамента с договора е незначително.

8.20. Партньора не може да претендира за разваляне на договора с Търговеца, ако Партньора не използва в пълна степен абонаментния си план по негова вина и не публикува броя  обяви съгласно абонаментния план.

9.  Интелектуална собственост

9.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уеб сайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира за обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

9.3. Партньора не може да публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, които не са негова собственост на уеб сайта на Търговеца.

9.4. В този случай на претенции от трета страна за авторство  за публикувани снимки, видео и/или текст на сайта на Търговеца от страна на Партньора, последния изцяло носи персонална съдебна отговорност за публикуваната информация в своите обяви, като Търговеца не носи вина за това.

9.5. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Партньора за нормален достъп до предоставяните услуги.

9.6. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги на некоректни Партньори.

9.7. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си, при подаден сигнал за нарушаване на авторското право.

 10. Прекратяване и разваляне на договора

10.1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

10.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уеб сайта му.

10.3. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

10.4. Писмената форма на договора се счита спазена, с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Партньора или отбелязване в поле (чек бокс) в уеб сайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 11. Спасителна клауза

11.1. Страните декларират, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 12. Изменение на общите условия

12.1. Търговецът има право да прави промени на Общите условия, когато това се налага и се задължава да публикува измененията на уеб сайта си за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като се посочва датата на промяната в най-горната част на съответната страница. Всички партньори са длъжни периодично да правят справки в съответния раздел за промени и да се запознаят с тях.

12.2. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Партньора следва да уведоми Търговеца в срок до един месец от датата на промяната на Общите условия.

12.3. В случай че Партньора не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 13. Приложимо право

13.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

Последна актуализация 1 юни 2020 г.

Това е резюме на нашите ключови условия за резервация. То не трябва да бъде заместител на четенето на пълната версия по-долу.

 1. Услугите, които можете да закупите или да резервирате, от МЕРУЛ ЕООД, чрез уеб страницата Rezerviram.com(за краткост Уеб страница), се продават от нашите Партньори, а не от нас. Ние сме отговорни само за организирането и сключването на вашата резервация и сме упълномощени от нашите партньори да работим, като техен търговски представител за това.
 2. Ако плащате за Услуги от нашите Партньори, чрез нашия Уеб сайт, ние може да събираме и получим плащането Ви от името на съответния Партньор в качеството ни на търговски представител. В този случай, успешната транзакция на Вашето плащане ще погаси задълженията Ви към Партньора за Услугите.
 3. Договорът за Услугите е директно между Вас и съответния Партньор. Ние не носим отговорност за Услугите, които получавате от нашите Партньори. Въпреки това, моля, уведомете ни, ако срещнете проблем или ако Услугата, която получавате на място, не отговаря на вашите очаквания и ние ще направим всичко възможно да ви помогнем.
 4. Моля, проверете внимателно всички данни и всички ограничения, свързани с дадена услуга, преди да резервирате.
 5. Моля, уверете се, че всяка медицинска или друга информация за вашето здраве се разкрива на Партньорите, преди използване на услугата(ако е приложимо).
 6. МЕРУЛ си запазва правото да деактивира акаунта на Клиента в случай на нарушение на настоящите „Условия за резервация“ и/или когато Клиентът действа по начин, който е неподходящ, злоупотребяващ или по друг начин неприемлив, спрямо нашия екип или служители на Партньора, или в комуникация по телефон или по имейл, или лично на мястото при Партньора.
 7. Ако желаете да промените или отмените резервация, която сте направили и при условие, че не се забранява при насрочване или анулиране (когато е приложимо) от тези “Условия за резервация”, това може да бъде поискано и попълнено от:

– използване на Вашия акаунт в Rezerviram.com;

– следвате връзката в имейла за потвърждение на поръчката(ако е приложимо);

– директно с Партньора; Или

– пишете на нашия екип за работа с клиенти на help@rezerviram.com

 1. В случай, че искате да отмените резервация (и ако анулирането не е забранено от тези Условия за резервация), трябва да изпратите имейл на нашия екип за обслужване на клиенти на help@rezerviram.com или да се свържете с нас на тел. 0884037158.
 • Можете да анулирате ваучер за подарък или e-Ваучер в рамките на 14 дни от получаване на Потвърждението на Вашата поръчка и ние можем да Ви предложим пълно възстановяване на сумата, освен ако вече не сте я използвали за резервация или сте я използвали срещу друга покупка.
 • Ако желаете да анулирате e-Ваучер повече от 14 дни след получаване на потвърждението за поръчката (но преди изтичането му), ние можем да Ви предложим кредитна бележка за платената сума, освен ако вече сте резервирали час или сте го осребрили или сте го осребрили срещу друга покупка.
 • Можете да анулирате резервация, при условие че обявата по която сте направили резервация не е изтекла. В такъв случаи можем да Ви предложим пълно възстановяване на сумата. Ако обаче искате да отмените вашата резервация след  изтичане на обявата, то отмяната трябва да направите пред търговския партньор, с който се договаряте за възстановяване на сумата за заплатената от вас резервация. Имайте предвид, че търговския партньор има право да откаже да възстанови сумата по платена резервация, в случай, че направите анулиране на резервация по малко от 24 часа, преди часа за използване на резервацията.
 • Много е важно да прочетете тези “Условия за резервиране”, предоставени на Уеб сайта, по време на процеса на резервиране, преди да резервирате чрез нашия уеб сайт.
 1. Ако искате да говорите с нас, моля свържете се с нашия екип и с удоволствие ще ви помогнем:

Имейл: help@rezerviram.com

Адрес: 4520, Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16

Тел.: 0884/037-158

Пълна версия

Моля, прочетете внимателно настоящите „Условия за резервация“, преди да извършите транзакции чрез Уеб сайта, тъй като тези „Условия за резервация“ ще се прилагат за Вашата транзакция. Препоръчваме ви да отпечатате копие от тези „Условия за резервация“ за бъдещи справки. Ако не сте съгласни с тези „Условия за резервация“, не трябва да използвате нашия Уеб сайт, за да направите резервация.

1.Дефинирани термини.

За улеснение следните условия имат следните значения в настоящите „Условия за резервация“:

 • “Клиент” – “Вие” означава, че Вие сте купувачът на каквито и да е Услуги;
 • “Дата и час на резервация” – означава среща на определена дата и час с конкретен партньор за предоставяне на Услуги, направени чрез Уеб сайта;
 • е-Ваучер” – означава е-Ваучер, продаван на Уеб сайта, който може да бъде използван за закупуване на Услуги от нашата мрежа от Партньори, които предлагат e-Ваучер;
 • “Поръчка” – има значението, дадено в т. 3 по-долу;
 • Потвърждение на поръчката” има значението, дадено в т. 3.4.по-долу;
 • Партньор(и)” – означава избраните доставчици на стоки и услуги от трети страни, които предлагат своите стоки и услуги за продажба чрез нашия Уеб сайт;
 • Партньорскидоговор” – има значението, дадено в раздел 2.5 по-долу;
 • Услуги” – означава всички продукти, стоки и/или услуги на даден Партньор, предлагани за закупуване или резервиране чрез Уеб сайта;
 • Спа резервация” – означава резервация с дати за посещение в спа/хотел, закупен или резервиран чрез Уеб сайта, включително, но не само, нощувка и/или спа ден;
 • “Договорът на „МЕРУЛима значението, дадено в раздел 2.4 по-долу;

2. Въведение и връзка между Вас, нас и трети лица Търговски партньори.

2.1.Този уеб сайт https://Rezerviram.com e предоставен и се управлява от МЕРУЛ ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG206092678, адрес 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16, имейл адрес info@rezerviram.com, телефон +35935752072 (“МЕРУЛ ЕООД“, “ние” за кратко).

2.2. Уеб сайтът, ви позволява да резервирате и да плащате за широка гама от услуги предлагани от различни доставчици. Тези Услуги се предоставят от нашите различни Партньори, а не от нас. Предоставянето на услугите, резервирани, чрез нашия Уеб сайт, е отговорност на партньора, който ги предоставя. В случай, че плащате за Услуги чрез Уеб сайта, плащането Ви ще бъде получено от нас като търговски представител от името на Партньора. Ако получим плащане като търговски представител от името на съответния Партньор, получаването на плащане ще оневини задълженията Ви към този Партньор.

2.3. Правните последици от това е, че когато закупувате Услуги, с изключение на Поръчки, направени с опцията “Плащане на място”, където не се сключва обвързващ договор, ще създаде два обвързващи юридически договора:

2.4. Договор между Вас и МЕРУЛ ЕООД (съгласно който “МЕРУЛ” има определени отговорности към Вас, във връзка с покупката и/или резервацията)(“Договорът “МЕРУЛ”). Този договор се сключва въз основа на тези “Условия за резервация”; И

2.5. Договор между Вас и съответния Партньор във връзка с предоставянето или доставката на Услугите, които резервирате чрез Уеб сайта,(“Договор „партньор”). Този договор е предмет на определени разпоредби на настоящите “Условия за резервация”, включително периода на анулиране, избран от Партньора, за което може да се информирате в настоящите “Условия за резервация”.

2.6. Всички Услуги, които са достъпни за закупуване на уеб сайта, се предлагат от МЕРУЛ ЕООД от името на неговите Партньори. Тоест, МЕРУЛ ЕООД взима и сключва вашите резервации като търговски агент на своите партньори. Следователно ние НЕ носим отговорност за действителните Услуги, които са резервирани чрез Уеб сайта, с изключение на персонална оферта от МЕРУЛ ЕООД.

2.7. Периодично можем да променяме настоящите “Условия за резервация”, когато се налага. Всеки път, когато желаете да направите резервация на Уеб сайта, моля, проверете тези “Условия за резервация”, за да сте сигурни, че разбирате условията, които ще се прилагат по това време.

3. Резервация или поръчка и как се сключва договор между вас и нас.

3.1. Има два вида поръчки(“Поръчка”),които можете да направите на Уеб сайта:

(а) Резервация/Поръчки за Услуги; и

(б) Поръчки за ваучери за подарък.

3.2. По отношение на Поръчки и/или резервации за Услуги, има два начина, по които можете да направите вашата Поръчка:

 • резервация с дата и час;
 • поръчка по имейл/телефон, в случай, че Партньора не е активирал резервационната система.

3.3. Процесът на Поръчка Ви позволява да проверявате и променяте всички грешки, преди да ни изпратите поръчката си. Моля, отделете време да прочетете и проверите Вашата Поръчка на всеки етап от процеса на поръчка и преди окончателно да изпратите поръчката си.

3.4. Ние сме търговски представител на Партньора, който сключва датирани резервации от негово име и договорът за партньор ще бъде учреден, когато Ви изпратим писмено потвърждение (обикновено по имейл)(“Потвърждение на поръчката”). Потвърждението на поръчката ви е вашата разписка от МЕРУЛ изпратена по имейл. Ако имате нужда от фактура(включително и за ДДС, в случай, че същия има регистрация по ДДС), трябва да се свържете директно с партньора за издаването на счетоводни документи, за използваната услуга!

3.5. За резервации с дати и час, ако желаете да промените вашите данни за срещата (час/дата) (изцяло или частично), след като сте получили потвърждение на поръчката, можете да го направите, при условие, че обявата не е изтекла! След изтичането на обявата можете да го направите, като се свържете с нашия партньор, пуснал конкретната обява, но не по късно от 24 часа преди деня и часа на резервацията,в случай, че имате затруднение ни пишете на help@rezerviram.com, или директно с Партньора, и ние ще се опитаме да Ви предложим подходящ алтернативен час и/или дата. Моля, имайте предвид, че нашата способност и възможността на партньора да удовлетвори вашата заявка ще бъдат предмет на наличността на партньора по време на часа, в който желаете да промените плана си. Ако не можем да удовлетворим искането Ви да променим резервацията ви, дали отговаряте на условията за възстановяване на сумата, ще зависи от това дали правите промяната преди изтичането на обявата или и след това! В случай, че срещата ви ще се проведе в следващите 24 часа (както е определено от съответния партньор), имате две опции, а именно:

 • Ако срещата ви не се провежда в рамките на следващите 24 часа (както е определено от съответния Партньор), срещата ви ще бъде считана за анулирана от Вас и ще получите възстановяване на сумата; Или
 • Ако срещата ви трябва да се проведе в рамките на следващите 24 часа(както е определено от съответния Партньор), срещата ви ще бъде считана за анулирана от Вас и няма да получите възстановяване на сумата. Моля, имайте предвид, че не можете да промените датата на вашето среща (час/дата) (изцяло или частично), където ще се проведе срещата ви в рамките на следващите 24 часа.

3.6. Ако желаете да отмените Поръчка преди да получите Потвърждение на поръчката, моля, уведомете ни незабавно, като ни изпратите имейл help@rezerviram.com. Ако желаете да отмените Договор за партньор (т.е. ако желаете да отмените Поръчка, след като сте получили Потвърждение на поръчката), моля, вижте нашата политика за анулиране в клауза 5 по-долу.

3.7. Моля, имайте предвид, както е посочено в нашите „Общи условия за ползване на Уеб сайта“, ние си запазваме правото да оттеглим достъпа до нашия Уеб сайт и/или да отменим всяка Поръчка в случай, когато основателно подозираме измама или пране на пари от Вас или някой, използващ Вашата сметка.

 4. Услуги.

4.1. Нашите партньори са задължени да предоставят Услуги, които са в съответствие със съответния Договор за партньорство.

4.2. Всички Услуги, показани на Уеб сайта, са предмет на наличност и изображенията и/или описанията на Услугите на Уеб сайта, са само с илюстративна цел и действителните „Услуги“ може да се различават от тези изображения и/или описания. Ние изискваме от нашите Партньори да гарантират, че цялата информация, предоставена от тях за показване на тяхната страница на уеб сайта е съобразена с авторското право, точна, пълна и не е подвеждаща по никакъв начин. Отговорност на всеки партньор е да гарантира, че всички негови „Услуги“, изброени на Уеб сайта, са съобразени с българското законодателство, налични и точно описани.

4.3. Ако сте потребител, имате законни права по отношение на услуги, които не се извършват с  грижа и умения или са описани по друг начин. Съвети за вашите законни права можете да намерите от местния отдел за съвети на гражданите и/или от службите за търговски стандарти. Нищо в настоящите „Условия за резервация“ няма да засегне тези ваши права.

4.4. Вие (или лицето, получаващо Услугите) носите отговорност, да съобщавате предварително за всички свои медицински или здравни условия и/или специални нужди на Партньора, които могат да засегнат или да бъдат засегнати от услуги (например, информация за алергии и здравни проблеми), когато се отнася за услуги свързани със здравето. Ако Вие (или съответният получател на Услугите) не можете да разкриете такава информация на съответния Партньор, нито “МЕРУЛ” нито съответният Партньор не носи отговорност пред Вас (или пред получателя на Услугите) за каквито и да е вреди, произтичащи от Услугите, които биха могли да бъдат избегнати.

 5. Отмяна/Анулиране.

5.1. В допълнение към другите ваши законни права, при определени обстоятелства имате право да отмените Договор за партньор и/или Договор на “МЕРУЛ” (когато е приложимо) и да получите възстановяване или кредитно известие в съответствие с условията, посочени в тази клауза 5.

5.2. Ако промените мнението си за поръчка за резервация с дата и час  и желаете да я анулирате, се прилагат следните условия за анулиране:

 • Датирани резервации – Можете да анулирате (изцяло или частично) дата на резервация когато обявата не е изтекла или падежа и е над 24 часа (както е определено от съответния партньор) и можем да Ви предложим пълно възстановяване на сумата, по банковата ви сметка. Ако обаче анулирате в рамките на по-малко от 24 часа (както е определено от съответния Партньор) преди да се проведе вашата среща, няма да имате право на възстановяване на сумата.
 • Анулирането на резервации с дати трябва да се направи по един от следните начини:
 • Когато обявата не е изтекла – от МЕРУЛ ЕООД, чрез изпращане на имейл на нашия екип за работа с клиенти на help@rezerviram.com;
 • Когато обявата е изтекла директно с Партньора, но не по-късно от 24 часа преди деня и часа на резервацията;
 • Моля, имайте предвид, че при малък брой обстоятелства, може да не е възможно да анулирате резервация с дати, но ние ще ви обърнем внимание, преди да направите поръчката си, за да решите дали сте готови да продължите с договора на тази база.
 • Моля, имайте предвид, че няма да се възстановяват суми, когато се прави отказ от резервация по-малко от 24 часа (както е определено от съответния партньор).

6.  Разрешаване на проблеми.

6.1. Ние се грижим за Вас и искаме да гарантираме, че поддържаме възможно най-високите стандарти и ако искате да подадете жалба или рекламация относно някой от нашите Партньори или техните Услуги, моля :

 1. Се свържете с партньора, за да се опитате да разрешите проблема; Или
 2. Свържете се с нас за да ви съдействаме, като ни пишете на e-mail: help@rezerviram.com или ни пишете на адрес: МЕРУЛ ЕООД, 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16, или се обадете на телефон 0884037158 и ние ще направим всичко възможно да ви помогнем.

6.2. След получаване на жалба/рекламация, ние ще се свържем с партньора, за да се опитаме да разрешим проблема от ваше име. Ако не можем да разрешим проблема след контакт с Партньора и ако счетем, че е справедливо при всички обстоятелства, можем по свое усмотрение да изберем:

 • да Ви дадем кредитна бележка за оспорваната/подадената от Вас поръчка сума (да бъде осребрена от Уеб сайта, за да се намали покупната цена на която и да е Услуга); Или
 • в краен случай или при екстремни обстоятелства и винаги по наше усмотрение, възстановяваме спорната/подадената сума директно до Вас чрез банков превод, при условие, че сте спазили сроковете за анулиране. Моля, имайте предвид, че в тези случаи може да отнеме до 30 дни, за да получите пълно възстановяване на сумата.

7. Цени и начин на плащане.

7.1. Цените и всички приложими такси за доставка и/или обработка са посочени на Уеб сайта, но могат да подлежат на промяна от страна на МЕРУЛ или неговите Партньори по всяко време (в който случай Уеб сайтът ще бъде съответно актуализиран) и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от цените и друга информация, показана за определени Услуги, да са неточни. Ако правилната цена на Услугата към момента на вашата поръчка е по-висока от посочената цена, ние ще се свържем с Вас за инструкции, преди да приемем Вашата поръчка. Ако вашата поръчка е приета и сте получили потвърждение на поръчката преди да е реализирана ценовата грешка, ако грешката при ценообразуването е очевидна и може да се признае от нас като грешка в цените, ние ще Ви предоставим възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена, ако не успеете, за да анулирате поръчката. Когато поръчката е отменена, ние ще ви възстановим всички суми, които сте заплатили.

7.2. Партньорът носи пълна отговорност за осчетоводяването на всички поръчки/резервации в техните обяви и ДДС върху общата стойност на Поръчката/резервацията, когато е приложимо . МЕРУЛ не Ви начислява ДДС за Поръчки, тъй като Услугите се предоставят от Партньора, а не от МЕРУЛ. В резултат на това, МЕРУЛ не може да Ви предостави фактура включително и по ДДС по отношение на Вашата поръчка. Ще трябва да се свържете директно с партньора, за да получите фактура, включително и с ДДС, когато е приложимо.

7.3. Плащането за всички Услуги  се извършват в момента на резервацията в български левове чрез системата на Epay/EasyPay, трета страна обработващ плащания, ще бъдете пренасочени към сайта им, за да извършите плащане и ще бъдете обект на техните правила и условия, декларация за поверителност и други условия за ползване. Моля, проверете внимателно тези условия за ползване, преди да потвърдите Вашата поръчка тук. Вие носите отговорност за защитата на поверителността на Вашите потребителско име и парола или друга информация за сигурност, използвана от Вас за достъп до вашия акаунт в платежния механизъм. Всички разходи за такси, начислени при извършване на плащане, ще бъдат за ваша сметка, в допълнение към дължимата ни цена.

7.4. Плащанията, извършени чрез платежния механизъм, се обработват от трети страни доставчици на платежни услуги. МЕРУЛ полага разумни грижи, за да гарантира, че платежният механизъм е на разположение и функционира по всяко време, но не може да гарантира непрекъснат или сигурен достъп до този Платежен механизъм, нито можем да гарантираме, че механизмът е без вируси или грешки. Ние използваме доставчици на платежни услуги от трети страни за обработка на плащанията и има много фактори извън нашия контрол(като например закъснения в банковата система или в картовите мрежи), не можем да предвидим или гарантираме времето, необходимо за завършване на обработката на Плащането Ви. Достъпът до платежния механизъм може понякога да бъде ограничен, за да се позволи поддръжка или въвеждане на нови системи или услуги. Ще се опитаме да предоставим разумно известие за всички планирани прекъсвания на този Платежен инструмент и ще направим всичко възможно, за да възстановим плащанията възможно най-скоро.

7.5. Ако плащате за услуги чрез Платежния механизъм, “МЕРУЛ” ще получи плащането в качеството си на търговски представител на съответния Партньор. След като МЕРУЛ получи успешно плащането Ви за Услугите, това ще оневини задълженията ви към Партньора, от чието име МЕРУЛ е събрал плащането.

7.6. За определени резервации, може да има опция за извършване на резервация “Плащане на място”. Това означава, че вие можете да направите поръчката, но след това да платите за нея директно на Партньора в момента на назначаването (т.е. не плащате поръчката предварително чрез платежния механизъм). Моля, имайте предвид, че тази опция не е налична при всички обстоятелства. Тази опция ще се появи само ако Поръчката и Партньорът са допустими за “Плащане на място”.

7.7. Моля, имайте предвид, че когато направите поръчка “Плащане на място” на Уеб сайта, вие продължавате да сключвате обвързващ правен договор по отношение на Поръчката и след като сте изпратили потвърждението на поръчката и сте формирали Партньорския договор, трябва да платите на Партньора изцяло, когато Вие (или получателят на Услугите) присъствате на ангажимента. Ако не успеете да се появите на среща, която не сте заплатили, ще носите отговорност пред Партньора за цялата дължима сума по Договора за партньор, освен ако не бъде отменена в съответствие с т. 5. Във всички случаи партньорският договор ще бъде предмет на тези Условия за резервация, включително избрания от партньора период за анулиране.

8. Отговорност.

8.1. Когато сме били небрежни и/или сме нарушили договорно задължение към Вас, ние ще носим отговорност за всяка загуба или вреда, която понасяте в резултат на това, при условие че загубите и/или щетите са предвидими. Загубата или повредата е предвидима, ако е очевидно следствие от нашата небрежност или нарушение на договора, или би било разгледано от Вас и нас за вероятно следствие от него към момента, в който сключихте договора с “МЕРУЛ”.

8.2. Ние не поемаме отговорност за следните видове загуби, независимо дали са причинени от нарушаване на договор, закононарушение (включително небрежност) или друго, дори ако загубата е предвидима: загуба на приходи; загуба на бизнес; пропуснати ползи; загуба на очаквани спестявания; или от управление или работно време.

8.3. Ние не изключваме и не ограничаваме нашата отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от нашата небрежност, за измама или измама с невярно съдържание, или за каквато и да е друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно българското законодателство.

 9. Нашето право да променяме тези Условия за резервация.

9.1. Възможно е да изменяме тези “Условия за резервация” когато е необходимо, при следните обстоятелства:

 • ако променим процеса на приемане на плащане от Вас;
 • ако има промени в съответните закони и регулаторни изисквания; Или
 • ако има други промени в нашия бизнес, които разумно означават, че трябва да променим настоящите “Условия за резервация”.

9.2. Всеки път, когато поръчвате Услуги на МЕРУЛ, чрез Уеб сайта, правилата и условията за резервация, които са в сила в този момент (и достъпни за преглед на Уеб сайта и приети от Вас) ще се прилагат за Договора МЕРУЛ между нас и договора с партньора между Вас и Партньора. Можете да намерите датата, на която тези Правила и условия за резервация са били последно актуализирани в горната част на тази страница.

 10. Общи условия.

10.1. Всички съобщения и известия от вас, трябва да бъдат изпратени до МЕРУЛ по електронна поща  help@rezerviram.com или по пощата за МЕРУЛ ЕООД, 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16. МЕРУЛ може да комуникира и да Ви уведомява чрез имейл или чрез публикуване на известия на Уеб сайта.

10.2. Моля, имайте предвид, че нашите часове за обслужване на клиенти са: от 8:00ч. до 17:00ч. от понеделник до петък и от 9:00 до 15:00 часа в събота, неделя и на официални празници.

10.3. МЕРУЛ си запазва правото да деактивира акаунта на Клиента в случай на нарушение на настоящите “Условия за резервация” и/или когато Клиентът действа по начин, който е неподходящ, злоупотребяващ или по друг начин неприемлив, спрямо нашите стандарти за лоялност на  екипа ни, партньори или служители на Партньори, или в комуникация по телефона или по имейл, или лично на мястото при партньора.

10.4. Ако някое от тези “Условия за резервация” е определено от компетентен орган като невалидно, незаконно или неприложимо до каквато и да е степен, това условие или разпоредба ще бъдат взети предвид, до такава степен от останалите условия и разпоредби, които ще продължат да бъдат валидни в най-голяма степен, позволени от закона.

10.3. Тези “Правила и условия за резервация” ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Р. България. Вие и всеки от нас и нашите Партньори се съгласявате, че българските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всякакви претенции или спорове, произтичащи от или свързани с поръчването и/или доставката на Услуги чрез Уеб сайта.

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информация за администратора на лични данни:

МЕРУЛ ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206092678, със седалище и адрес на управление: 4520 с. Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16, Тел: 035752072; e-mail: info@rezerviram.com

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
 • При предвидено задължение по закон

В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;
 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
 • изготвяне на потребителски профил;

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
 • данни за идентификациятрите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори и куриерски фирми;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери;
 • търговски партньори, използващи нашия уеб сайт.

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
 • задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги.

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено данните включват:

 • Имейл;
 • Телефон;
 • Адрес;
 • имена;

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции и трети лица.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 1 година след първоначалното им събиране.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статистически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.