Влез

Общи условия и правила за посетители

„Общи условия и правила“ за посетители
на Rezerviram.com

Последна актуализация 1 юни 2020г.

Моля, прочетете внимателно тези „Общи условия и правила“, преди да започнете да използвате нашия уеб сайт, преди да резервирате стоки или услуги на трети страни, чрез нашия уеб сайт. Препоръчваме ви, да отпечатате копие от тези „Общи условия и правила“ за бъдещи справки.

Използвайки нашия уеб сайт, Вие потвърждавате, че приемате тези „Общи условия и правила“ и че приемате да ги спазвате независимо дали избирате да се регистрирате при нас. Ако не сте съгласни с настоящите „Общи условия и правила“, не трябва да използвате нашия уеб сайт по никакъв начин.

Добре дошли на нашия уеб сайт – https://Rezerviram.com (за краткост “уеб сайт”). Уеб сайтът е предоставен от МЕРУЛ ЕООД, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG206092678, с адрес 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16, имейл адрес info@rezerviram.com, телефон +35935752072 .

Уеб сайтът има две основни функции:

  1. Групиране на информация и предоставяне на централизирана резервационна система за избрани трети страни доставчици на стоки и услуги, които желаят да предлагат своите стоки и услуги за продажба чрез нашия уеб сайт от нашите Търговски партньори за краткост “Партньори”;
  2. Предоставяне на обща информация, свързана с публикациите.

Ние сме определили условията и правилата, при които Ви предоставяме достъп до нашия Уеб сайт и всички продукти и/или услуги, които предлагаме от нашия уеб сайт . Те включват правилата и условията, които регулират:

  • Вашите права, да използвате и да се свързвате с нашия уеб сайт, как ще използваме и защитаваме Вашата информация (нашата политика за поверителност и бисквитки) и нашите условия за резервации във връзка с продуктите и/или услугите на трети страни, които предлагаме от Уеб сайта или мобилното приложение (нашите правила и условия за резервация);
  • И Вашите задължения при качване на коментари или други мнения и съдържание на нашия уеб сайт (“Правила за генерираното от потребители съдържание”),заедно или поотделно, те могат да бъдат наричани нашите „Общи условия и правила“. Моля, имайте предвид, че нашите „Общи условия и правила“ не уреждат отношенията между уеб сайта и нашите партньори. Ако сте съществуващ партньор, моля, проверете „Общи условия за работа на партньорите“, които ви се предоставят при регистрацията. Ако все още не сте партньор, но бихте искали да кандидатствате в уеб сайта, за да станете един от нашите партньори, моля вижтe следната страница тук.

Ако въведете награди или други промоции на уеб сайта, в допълнение към нашите „Общи условия и правила“ може да важат отделни правила и условия. В случай на конфликт между допълнителните условия и нашите „Общи условия и правила“, тези допълнителни условия ще имат предимство в обхвата на конфликта.

Възможно е да променяме нашите „Общи условия и правила“, когато се налага, като в този случай, актуалните версии на тези „Общи условия и правила“ ще бъдат достъпни на уеб сайта. Трябва редовно да проверявате тези „Общи условия и правила“, за да сте сигурни, че сте осведомени от всякакви промени. Ще се счита, че сте приели всякакви промени в „Общи условия и правила“, след като сте уведомени за промените на нашия уеб сайт и/или ако продължите да използвате уеб сайта, където актуализираните „Общи условия и правила“ ще бъдат достъпни за вас.

„Общи условия и правила“ на уеб сайта

 Настоящите „Общи условия и правила“ на уеб сайта се отнасят за следните допълнителни условия, които се отнасят и за използването на нашия уеб сайт:

– Нашата политика за поверителност и бисквитки;

– Правилата ни за генерирано от потребителите съдържание.

 Използвайки нашия уеб сайт, Вие потвърждавате, че приемате тези „Общи условия и правила“ на уеб сайта и се съгласявате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези „Общи условия и правила“ на уеб сайта, не трябва да използвате нашия уеб сайт.

Моля, обърнете внимание: тези „Общи условия и правила“ на уеб сайта обхващат само използването от Ваша страна на нашия уеб сайт, те НЕ се прилагат за стоки и услуги на трети лица, които са налични за резервация на нашия уеб сайт за клиенти. Моля, вижте нашите „Правила и условия за резервации“, които се прилагат, когато правите резервации или закупите ваучери от нашия Уеб сайт за клиенти.

В рамките на тези „Общи условия и правила“ на уеб сайта, фразата „Общи условия и правила“ се отнася до някоя или всички от следните правила: нашата „Политика за поверителност и бисквитки, нашата „Политика за съдържание“, генерирано от потребители, настоящите „Правила и условия за ползване“ на уеб сайта и нашите „Правила и условия за резервация“.

 Използване на  уеб сайта

Тези „Условия за ползване“ на уеб сайта определят, как можете да използвате нашия уеб сайт. С достъпа до уеб сайт, Вие се съгласявате с тези „Условия за ползване“ на уеб сайта. Настоящите „Условия за ползване“ на уеб сайт се прилагат за какъвто и метод да използвате за достъп до уеб сайта, включително, но не само, Интернет, цифрови, телевизионни услуги и мобилен телефон.

Ако не сте съгласни с тези „Условия за ползване“ на уеб сайта, не трябва да използвате уеб сайта . Трябва да прочетете всички „Условия за ползване“ на уеб сайта, преди да използвате уеб сайта.

 Достъп до нашия уеб сайт

Достъпът до нашия уеб сайт е разрешен временно. Ние си запазваме правото да оттеглим или изменим нашия уеб сайт (и всички продукти или услуги, предлагани в него) без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина нашият уеб сайта,  или част от него или не са налични по всяко време или за период от време.

Ние актуализираме нашия уеб сайт от време на време и затова може да променим съдържанието по всяко време, без да ви уведомяваме. Ние си запазваме правото да изтегляме, променяме или спираме уеб сайта(или част от него) по всяко време без предизвестие.

Материалите и информацията, публикувани на нашия уеб сайт, не са предназначени за съвет и не трябва да му се разчита. Ето защо ние отхвърляме всякаква отговорност, произтичаща от всяка зависимост, която се основава на такава информация в пълна степен, допустима от всички приложими закони.

Вие носите отговорност за извършване на всички необходими мерки за достъп до този уеб сайт и трябва да се уверите, че имате актуална антивирусна програма на всяко устройство, от което имате достъп до нашия уеб сайт.

Вие носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до нашия уеб сайт, чрез Вашата Интернет връзка, са наясно с тези „Условия за ползване“ на уеб сайта.

Ние изрично си запазваме правото да оттеглим достъпа до нашия уеб сайт и/или да анулираме всяка поръчка в случай, когато основателно подозираме измама или пране на пари от вас или някой, който използва Вашата сметка.

 Защита на паролата и акаунта

Вие носите отговорност за сигурността на вашата парола за вход в детайли. За да защитите от неупълномощен достъп до вашия акаунт, се препоръчва да съхранявате безопасно и сигурно вашите потребителско име(и) и парола(и). Уверете се, че паролата ви не е използвана преди, че тя е осем или повече знака и в идеалния случай не е тази, която използвате в други сайтове. Препоръчваме ви да се въздържате от разкриване на вашите потребителско име(и) и парола(и) на никого. Също така препоръчваме да излезете от профила си в края на всяка сесия. Можете също да затворите прозореца на браузъра, когато приключите сесията, особено ако споделяте компютър с друг или ако използвате компютър на публично място.

Ако подозирате, че е направен не оторизиран достъп до вашия акаунт, трябва да ни уведомите незабавно, като се свържете с нас. Ще разследваме всяка предполагаема неразрешена дейност по сметката. Независимо от други условия, свързани с нашето право да деактивираме или блокираме достъпа до вашия акаунт, ние си запазваме правото да деактивираме или блокираме вашия акаунт по всяко време, когато се подозира, че е направен неразрешен достъп до Вашия акаунт.

 Злоупотреба с нашия уеб сайт

Не трябва да злоупотребявате с нашия уеб сайт, като:

– съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби, бомби със закъснител, шпионски софтуер, рекламен софтуер или друг материал, програма или код, които влияят неблагоприятно на работата на компютърен софтуер или хардуер (или е предназначен за това); Или

– придобиване или опит за получаване на неупълномощен достъп до сървъра, на който се съхранява нашия уеб сайт, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уеб сайт; Или

– атаки срещу нашия уеб сайт, чрез атака за отказ на услуга или атака за разпространение на услугата за отказ.

Нарушаването на тази клауза може да съставлява престъпление по действащата законова рамка. Ще докладваме за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще си сътрудничим с тези органи, като им разкрием вашата самоличност. В случай на такова нарушение, правото Ви да използвате нашия уеб сайта ще се прекратят незабавно.

 Потребители

Ако сте навършили 18 години, можете да създадете профил и да станете регистриран потребител на уеб сайта (“Потребител”).

Като Потребител може да имате достъп до допълнителни продукти или услуги и/или функционалност, например възможността да създавате акаунт, да запишете информация за контакт, да публикувате генерирано от потребителя съдържание на уеб сайта, както и да получавате информация за промоции и специални оферти, които са ограничени до Потребителите, ако има такива.

Всяка лична информация, която ни предоставяте в процеса на регистрация, ще бъде съхранявана и използвана в съответствие с всяко съгласие, получено от Вас и условията на нашата „Политика за поверителност и бисквитки“.

Ние също имаме право да деактивираме всеки потребителски идентификационен код или парола, независимо дали са избрани от Вас или които са разпределени от нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на нашите „Условия и Правила“. Ако знаете или подозирате, че някой друг освен вас знае вашето потребителско име или парола, трябва незабавно да ни уведомите support@rezerviram.com.

Всеки потребител носи лична отговорност за попълването и подаването на неверни данни при регистрацията и/или при използването на уеб сайта.

 Генерирано от потребителите съдържание (UGC)

Ако и/или когато функционалността на уеб сайта позволява, Потребителите или други посетители на уеб сайта, които влизат с профил от социална мрежа, чрез всяко приспособление или интерфейс, достъпни на или извън уеб сайта, могат да публикуват UGC към уеб сайта.

Всеки публикуван от Вас сайт ще бъде приписан на потребителското име, което предоставяте или потребителското име на профила в социалните медии, с който влизате, но ние няма да публикуваме вашия имейл адрес на уеб сайта.

Запазваме си правото да откажем да публикуваме каквито и да е ПРАВИЛА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ, което е генерирано от потребители (или да премахнем без предизвестие всички публикувани по-рано UGC), ако не се придържа към нашата „Политика за съдържание, генерирано от потребители“. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или вреди, произтичащи от такова решение за отказ за публикуване (или премахване на предварително публикувани) UGC.

Също така си запазваме правото да закрием потребителските акаунти и/или да забраним на определени потребители да публикуват UGC на уеб сайта, ако те постоянно и/или сериозно нарушават условията на „Правилата за съдържание, генерирано от потребители“.

Мненията изразени в уеб сайта, представени от потребители, са тези на физическото лице, което подава информацията, ние не носим отговорност за съдържанието на този пост или мнение.

Ако обаче установите, че на уеб сайта е по някакъв начин обиден, нецензурен, клеветнически, расистки, вредни, неточни, незаконни или измамни по какъвто и да е начин, моля, уведомете ни, като ни изпратите имейл на help@rezerviram.com с подзаглавието “Нежелателно съдържание”. При получаване на жалбата ви може да премахнем или блокираме достъпа до оспорените от вас постове/мнения.

 Интелектуална собственост

Можете да осъществявате достъп, да преглеждате информацията на този уеб сайта и цялата информация, изображения и друго съдържание (с изключение на UGC), показвани на уеб сайта или чрез нашите “Материали” в строго съответствие с настоящите „Условия за ползване“ на уеб сайта.

Можете да разглеждате, разпечатвате, използвате и цитирате уеб сайта и публикациите в него, за ваша лична, нетърговска употреба и при условие, че изискате съответното потвърждение от уеб сайта за ползване.

Нищо в този лиценз не накърнява и не ограничава моралните права на автора по отношение на Материалите.

Ние изрично запазваме всички права върху интелектуална собственост на уеб сайта, и Материалите, както и използването от Ваша страна на уеб сайта и Материали те са предмет на следните ограничения.

 Не трябва:

– да използвате чужди авторски права или други съобщения за собственост, съдържащи се в Материалите, които не са Ваша лична собственост; Или

– да използвате Материали от уеб сайта  по начин, който може да наруши авторски права, права върху интелектуална собственост или право на собственост на нас или на трети лица; Или

– използвате или карате други да използват автоматизирана система или софтуер за извличане на съдържание или данни от този уеб сайта (“извличане на екран”), освен в случаите, когато Вие или приложимо трето лице сте сключили писмено лицензионно споразумение директно с нас, което изрично позволява такава дейност; Или

– възпроизвеждате, променяте, показвате, изпълнявате, публикувате, разпространявате, излъчвате(или използвате друг браузър или гранична среда), съобщаваме на обществеността или разпространяваме на трети лица или експлоатираме този уеб сайта и/или Материалите за каквато и да е търговска цел, без нашето предварително писмено съгласие под форма на лицензионно споразумение.

 Марки

Ние изрично си запазваме всички права върху името на домейна https://rezerviram.com и всички свързани домейни и под домейни, с името “Rezerviram.com”, нашето лого, марки за услуги, търговски наименования и/или търговски марки. Други марки, продукти и имена на компании, посочени на уеб сайта, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици или лицензодатели, като правата върху такива марки са запазени за съответните им собственици или лицензодатели.

 Свързване към нашия  уеб сайт

Можете да се свържете към всяка страница на уеб сайта, за нетърговски цели, при условие че го правите по начин, който е справедлив и законен и който не вреди на репутацията ни или не се възползвате от нея. За избягване на съмнение, свързаният сайт не трябва да съдържа никакви материали за възрастни или незаконни, или материали, които са обидни, или нежелателни.

Не трябва да се свързвате с нашия уеб сайта по такъв начин, че да предлагате каквато и да е форма на асоцииране, или одобрение от наша страна, когато няма такива. Не трябва да премахвате или прикривате, или по друг начин, реклами, каквито и да било бележки за авторски права или друга информация, публикувана на Уеб сайта.

Нашият уеб сайт, не трябва да бъде поставян в рамка или да бъде подложен на други браузъри или гранични условия на друг сайт.

Ако желаете да се свържете към нашия уеб сайт за търговски цели или за цели, които не са включени по-горе, или ако искате да станете Партньор, моля, свържете се с partners@rezerviram.com.

Запазваме си правото да оттеглим обвързването на разрешението по всяко време и без предизвестие.

 Поверителност, Вашите лични данни и бисквитки

Поверителността на вашите лични данни е важна за нас. Моля, вижте нашата „Политика за поверителност и бисквитки“ за подробности относно начина, по който ще обработваме вашите лични данни, къде са ни предоставени, и как използваме “бисквитки”.

 Съдържание на трети страни и уеб сайтове на трети страни

Нашият уеб сайт може да съдържат реклами, изпратени от трети страни. Тези трети страни носят цялата отговорност за съдържанието на тази реклама и за осигуряването на спазването на всички приложими законови и подзаконови разпоредби. Ние не поемаме никаква отговорност за съдържанието на която и да е реклама на трети страни.

Нашият уеб сайт и/или Материалите, може да съдържат връзки към уеб сайтове на трети страни (включително тези на нашите Партньори). Ако решите да посетите сайт на трета страна, вие го правите на свой собствен риск. Ние не носим отговорност или не носим отговорност за съдържанието, точността или мненията, изразени в такива уеб сайтове или стандарта на стоките, достъпни чрез или на такива уеб сайтове. Освен ако изрично не е посочено друго, връзките не означават, че нашият уеб сайт  е свързан с такива сайтове.

Нашите комуникации с Вас може да съдържат информация, получена от уеб сайтове на трети страни. Материалите от сайт на трета страна ще бъдат маркирани като такива и може да бъде предоставена връзка към уеб сайта източник. Ние не поемаме отговорност за материали, предоставени от уеб сайт на трета страна, който е свързан от нашите комуникации с Вас, или използването на лични данни от такава трета страна.

Включването на каквато и да е връзка в нашите комуникации с Вас не означава одобрение от наша страна на свързания сайт. Ако решите да получите достъп до свързани уеб сайтове на трети страни, вие го правите на свой собствен риск.

Моля, не забравяйте, че когато използвате връзка, за да отидете от нашия уеб сайт до друг уеб сайт, нашите „Условия и Политики“ (включително нашата „Политика за поверителност и бисквитки“) вече няма да са приложими. Вашето сърфиране и взаимодействие на всеки друг уеб сайт, включително уеб сайтове, които са свързани с нашия, са предмет на собствените условия и правила на този уеб сайт. Моля, прочетете тези условия и правила, преди да продължите.

 Нашата отговорност

В максимална степен, допустима от закона, ние изключваме и отхвърляме всички гаранции, условия и декларации, които иначе биха могли да се подразбират от закона, във връзка с този уеб сайт. По-специално, ние не декларираме или не гарантираме, че уеб сайта ще бъде без грешки, без вируси или други вредни компоненти, или че дефектите ще бъдат отстранени. Трябва да вземете предпазни мерки в това отношение. Във всеки случай ние няма да носим отговорност за загуба или повреда, причинена от разпределена атака за отказ на услуга, вируси или друг технологично вреден материал, който може да зарази Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг материал, който е собственост на уеб сайта.

Ние не носим отговорност за невъзможност да поддържаме уеб сайта и/или да забавим или неуспешна доставка на каквито и да е материали.

Моля, имайте предвид, че ние предоставяме нашия уеб сайт само за домашна и лична употреба и Вие се съгласявате да не използвате нашия уеб сайт за каквито и да е търговски или бизнес цели, освен ако не сме Ви одобрили като партньор.

Ние не поемаме отговорност за следните видове загуби, дори ако загубата е предвидима: загуба на приходи, загуба на бизнес, загуба на печалба, загуба на очаквани спестявания, загуба на данни или загуба на управление на времето за управление на офиса.

Материалите могат да съдържат неточности и печатни грешки. Ние не гарантираме точността или пълнотата на Материалите.

Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби, причинени в резултат на Вашите действия или бездействия, базирани на материалите, достъпни на този уеб сайт. Въпреки това, нищо в тези „Условия за ползване“ на уеб сайта не засяга вашите законни права, и нищо в тези „Условия за ползване“ на уеб сайта не изключва нашата отговорност за смърт или телесни повреди, причинени от небрежност, за измама или измамно представяне и/или нещо друго, което не може да бъде изключено или ограничено от нас съгласно българското законодателство.

 Отговорности

Информацията, съдържаща се в уеб сайта, е само за обща информация. Информацията се предоставя от уеб сайта и докато се стараем да поддържаме информацията актуална и точна, ние не даваме никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, годността или наличността по отношение на информацията, продуктите, услугите или изображенията, съдържащи се в уеб сайта. Използването на която и да е информация, продукти и/или услуги от Ваша страна трябва да се основава на вашия собствен комплексен анализ и да се консултирате с подходящ професионалист за конкретни съвети, съобразени с Вашите нужди и ситуация. Всяка ваша зависимост е на ваш собствен риск.

Не трябва да разчитате на информацията свързана с лечение, като алтернатива на медицински съвет от вашия лекар или друг специалист доставчик на здравни услуги. До степента, в която се нуждаете от медицинска помощ, трябва да се консултирате с Вашия лекар или друг специалист по здравни грижи.

Чрез този уеб сайт можете да се свържете към други сайтове, които не са под контрола на https://rezerviram.com. Ние нямаме контрол върху естеството, съдържанието и наличността на тези сайтове и няма да носим отговорност за тях. Включването на връзки не означава непременно препоръка или подкрепя изразяването на изразените в тях мнения.

В никакъв случай не носим отговорност за преки, косвени, репресивни, случайни, специални, последващи или каквито и да е щети, произтичащи от или по какъвто и да било начин, свързани с използването или изпълнението на информация, продукти, услуги или разчитане на съдържанието на https://rezerviram.com.

Страни на уеб сайта

Този уеб сайт е предоставен само за потребители в Република България. Въпреки че достъпът може да е възможен от страни извън Република България, този уеб сайт е предназначен за такава употреба и такива потребители осъществяват достъп до уеб сайта на свой собствен риск.

 Промени в условията за ползване на уеб сайта

Възможно е да променяме тези „Общи условия за ползване“ на уеб сайта  когато се налага, като в този случай, актуална версия ще бъде достъпна чрез уеб сайта. Трябва редовно да проверявате тези „Общи условия за ползване“ на уеб сайта, за да сте сигурни, че сте информирани за всякакви промени. Ще се счита, че сте приели всички промени в тези „Общи условия за ползване“ на уеб сайта, след като сте уведомени за промените на нашия уеб сайт и/или ако продължите да използвате уеб сайта, където актуализираните „Общи условия за ползване“ на уеб сайта ще бъдат достъпни за Вас.

Спазване на правните изисквания и приложимо право

Българските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всякакви претенции, произтичащи от или свързани с посещение на този уеб сайт. Българското право ще се прилага за тези „Общи условия за ползване“ на уеб сайта.

 Свържете се с нас

Ако имате някакви притеснения или запитвания относно материали, които се появяват на нашия уеб сайт или имате въпроси относно използването на този уеб сайт, или настоящите „Общи условия за ползване“ на уеб сайта, моля пишете ни на help@rezerviram.com

Нашият пощенски адрес за кореспонденция е МЕРУЛ ЕООД, 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16.