Влез

Правила и условия за резервация

Последна актуализация 1 юни 2020 г.

Това е резюме на нашите ключови условия за резервация. То не трябва да бъде заместител на четенето на пълната версия по-долу.

 1. Услугите, които можете да закупите или да резервирате, от МЕРУЛ ЕООД, чрез уеб страницата Rezerviram.com(за краткост Уеб страница), се продават от нашите Партньори, а не от нас. Ние сме отговорни само за организирането и сключването на вашата резервация и сме упълномощени от нашите партньори да работим, като техен търговски представител за това.
 2. Ако плащате за Услуги от нашите Партньори, чрез нашия Уеб сайт, ние може да събираме и получим плащането Ви от името на съответния Партньор в качеството ни на търговски представител. В този случай, успешната транзакция на Вашето плащане ще погаси задълженията Ви към Партньора за Услугите.
 3. Договорът за Услугите е директно между Вас и съответния Партньор. Ние не носим отговорност за Услугите, които получавате от нашите Партньори. Въпреки това, моля, уведомете ни, ако срещнете проблем или ако Услугата, която получавате на място, не отговаря на вашите очаквания и ние ще направим всичко възможно да ви помогнем.
 4. Моля, проверете внимателно всички данни и всички ограничения, свързани с дадена услуга, преди да резервирате.
 5. Моля, уверете се, че всяка медицинска или друга информация за вашето здраве се разкрива на Партньорите, преди използване на услугата(ако е приложимо).
 6. МЕРУЛ си запазва правото да деактивира акаунта на Клиента в случай на нарушение на настоящите „Условия за резервация“ и/или когато Клиентът действа по начин, който е неподходящ, злоупотребяващ или по друг начин неприемлив, спрямо нашия екип или служители на Партньора, или в комуникация по телефон или по имейл, или лично на мястото при Партньора.
 7. Ако желаете да промените или отмените резервация, която сте направили и при условие, че не се забранява при насрочване или анулиране (когато е приложимо) от тези “Условия за резервация”, това може да бъде поискано и попълнено от:

– използване на Вашия акаунт в Rezerviram.com;

– следвате връзката в имейла за потвърждение на поръчката(ако е приложимо);

– директно с Партньора; Или

– пишете на нашия екип за работа с клиенти на help@rezerviram.com

 1. В случай, че искате да отмените резервация (и ако анулирането не е забранено от тези Условия за резервация), трябва да изпратите имейл на нашия екип за обслужване на клиенти на help@rezerviram.com или да се свържете с нас на тел. 0884037158.
 • Можете да анулирате ваучер за подарък или e-Ваучер в рамките на 14 дни от получаване на Потвърждението на Вашата поръчка и ние можем да Ви предложим пълно възстановяване на сумата, освен ако вече не сте я използвали за резервация или сте я използвали срещу друга покупка.
 • Ако желаете да анулирате e-Ваучер повече от 14 дни след получаване на потвърждението за поръчката (но преди изтичането му), ние можем да Ви предложим кредитна бележка за платената сума, освен ако вече сте резервирали час или сте го осребрили или сте го осребрили срещу друга покупка.
 • Можете да анулирате резервация, при условие че обявата по която сте направили резервация не е изтекла. В такъв случаи можем да Ви предложим пълно възстановяване на сумата. Ако обаче искате да отмените вашата резервация след  изтичане на обявата, то отмяната трябва да направите пред търговския партньор, с който се договаряте за възстановяване на сумата за заплатената от вас резервация. Имайте предвид, че търговския партньор има право да откаже да възстанови сумата по платена резервация, в случай, че направите анулиране на резервация по малко от 24 часа, преди часа за използване на резервацията.
 • Много е важно да прочетете тези “Условия за резервиране”, предоставени на Уеб сайта, по време на процеса на резервиране, преди да резервирате чрез нашия уеб сайт.
 1. Ако искате да говорите с нас, моля свържете се с нашия екип и с удоволствие ще ви помогнем:

Имейл: help@rezerviram.com

Адрес: 4520, Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16

Тел.: 0884/037-158

Пълна версия

Моля, прочетете внимателно настоящите „Условия за резервация“, преди да извършите транзакции чрез Уеб сайта, тъй като тези „Условия за резервация“ ще се прилагат за Вашата транзакция. Препоръчваме ви да отпечатате копие от тези „Условия за резервация“ за бъдещи справки. Ако не сте съгласни с тези „Условия за резервация“, не трябва да използвате нашия Уеб сайт, за да направите резервация.

1.Дефинирани термини.

За улеснение следните условия имат следните значения в настоящите „Условия за резервация“:

 • “Клиент” – “Вие” означава, че Вие сте купувачът на каквито и да е Услуги;
 • “Дата и час на резервация” – означава среща на определена дата и час с конкретен партньор за предоставяне на Услуги, направени чрез Уеб сайта;
 • е-Ваучер” – означава е-Ваучер, продаван на Уеб сайта, който може да бъде използван за закупуване на Услуги от нашата мрежа от Партньори, които предлагат e-Ваучер;
 • “Поръчка” – има значението, дадено в т. 3 по-долу;
 • Потвърждение на поръчката” има значението, дадено в т. 3.4.по-долу;
 • Партньор(и)” – означава избраните доставчици на стоки и услуги от трети страни, които предлагат своите стоки и услуги за продажба чрез нашия Уеб сайт;
 • Партньорскидоговор” – има значението, дадено в раздел 2.5 по-долу;
 • Услуги” – означава всички продукти, стоки и/или услуги на даден Партньор, предлагани за закупуване или резервиране чрез Уеб сайта;
 • Спа резервация” – означава резервация с дати за посещение в спа/хотел, закупен или резервиран чрез Уеб сайта, включително, но не само, нощувка и/или спа ден;
 • “Договорът на „МЕРУЛима значението, дадено в раздел 2.4 по-долу;

2. Въведение и връзка между Вас, нас и трети лица Търговски партньори.

2.1.Този уеб сайт https://Rezerviram.com e предоставен и се управлява от МЕРУЛ ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG206092678, адрес 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16, имейл адрес info@rezerviram.com, телефон +35935752072 (“МЕРУЛ ЕООД“, “ние” за кратко).

2.2. Уеб сайтът, ви позволява да резервирате и да плащате за широка гама от услуги предлагани от различни доставчици. Тези Услуги се предоставят от нашите различни Партньори, а не от нас. Предоставянето на услугите, резервирани, чрез нашия Уеб сайт, е отговорност на партньора, който ги предоставя. В случай, че плащате за Услуги чрез Уеб сайта, плащането Ви ще бъде получено от нас като търговски представител от името на Партньора. Ако получим плащане като търговски представител от името на съответния Партньор, получаването на плащане ще оневини задълженията Ви към този Партньор.

2.3. Правните последици от това е, че когато закупувате Услуги, с изключение на Поръчки, направени с опцията “Плащане на място”, където не се сключва обвързващ договор, ще създаде два обвързващи юридически договора:

2.4. Договор между Вас и МЕРУЛ ЕООД (съгласно който “МЕРУЛ” има определени отговорности към Вас, във връзка с покупката и/или резервацията)(“Договорът “МЕРУЛ”). Този договор се сключва въз основа на тези “Условия за резервация”; И

2.5. Договор между Вас и съответния Партньор във връзка с предоставянето или доставката на Услугите, които резервирате чрез Уеб сайта,(“Договор „партньор”). Този договор е предмет на определени разпоредби на настоящите “Условия за резервация”, включително периода на анулиране, избран от Партньора, за което може да се информирате в настоящите “Условия за резервация”.

2.6. Всички Услуги, които са достъпни за закупуване на уеб сайта, се предлагат от МЕРУЛ ЕООД от името на неговите Партньори. Тоест, МЕРУЛ ЕООД взима и сключва вашите резервации като търговски агент на своите партньори. Следователно ние НЕ носим отговорност за действителните Услуги, които са резервирани чрез Уеб сайта, с изключение на персонална оферта от МЕРУЛ ЕООД.

2.7. Периодично можем да променяме настоящите “Условия за резервация”, когато се налага. Всеки път, когато желаете да направите резервация на Уеб сайта, моля, проверете тези “Условия за резервация”, за да сте сигурни, че разбирате условията, които ще се прилагат по това време.

3. Резервация или поръчка и как се сключва договор между вас и нас.

3.1. Има два вида поръчки(“Поръчка”),които можете да направите на Уеб сайта:

(а) Резервация/Поръчки за Услуги; и

(б) Поръчки за ваучери за подарък.

3.2. По отношение на Поръчки и/или резервации за Услуги, има два начина, по които можете да направите вашата Поръчка:

 • резервация с дата и час;
 • поръчка по имейл/телефон, в случай, че Партньора не е активирал резервационната система.

3.3. Процесът на Поръчка Ви позволява да проверявате и променяте всички грешки, преди да ни изпратите поръчката си. Моля, отделете време да прочетете и проверите Вашата Поръчка на всеки етап от процеса на поръчка и преди окончателно да изпратите поръчката си.

3.4. Ние сме търговски представител на Партньора, който сключва датирани резервации от негово име и договорът за партньор ще бъде учреден, когато Ви изпратим писмено потвърждение (обикновено по имейл)(“Потвърждение на поръчката”). Потвърждението на поръчката ви е вашата разписка от МЕРУЛ изпратена по имейл. Ако имате нужда от фактура(включително и за ДДС, в случай, че същия има регистрация по ДДС), трябва да се свържете директно с партньора за издаването на счетоводни документи, за използваната услуга!

3.5. За резервации с дати и час, ако желаете да промените вашите данни за срещата (час/дата) (изцяло или частично), след като сте получили потвърждение на поръчката, можете да го направите, при условие, че обявата не е изтекла! След изтичането на обявата можете да го направите, като се свържете с нашия партньор, пуснал конкретната обява, но не по късно от 24 часа преди деня и часа на резервацията,в случай, че имате затруднение ни пишете на help@rezerviram.com, или директно с Партньора, и ние ще се опитаме да Ви предложим подходящ алтернативен час и/или дата. Моля, имайте предвид, че нашата способност и възможността на партньора да удовлетвори вашата заявка ще бъдат предмет на наличността на партньора по време на часа, в който желаете да промените плана си. Ако не можем да удовлетворим искането Ви да променим резервацията ви, дали отговаряте на условията за възстановяване на сумата, ще зависи от това дали правите промяната преди изтичането на обявата или и след това! В случай, че срещата ви ще се проведе в следващите 24 часа (както е определено от съответния партньор), имате две опции, а именно:

 • Ако срещата ви не се провежда в рамките на следващите 24 часа (както е определено от съответния Партньор), срещата ви ще бъде считана за анулирана от Вас и ще получите възстановяване на сумата; Или
 • Ако срещата ви трябва да се проведе в рамките на следващите 24 часа(както е определено от съответния Партньор), срещата ви ще бъде считана за анулирана от Вас и няма да получите възстановяване на сумата. Моля, имайте предвид, че не можете да промените датата на вашето среща (час/дата) (изцяло или частично), където ще се проведе срещата ви в рамките на следващите 24 часа.

3.6. Ако желаете да отмените Поръчка преди да получите Потвърждение на поръчката, моля, уведомете ни незабавно, като ни изпратите имейл help@rezerviram.com. Ако желаете да отмените Договор за партньор (т.е. ако желаете да отмените Поръчка, след като сте получили Потвърждение на поръчката), моля, вижте нашата политика за анулиране в клауза 5 по-долу.

3.7. Моля, имайте предвид, както е посочено в нашите „Общи условия за ползване на Уеб сайта“, ние си запазваме правото да оттеглим достъпа до нашия Уеб сайт и/или да отменим всяка Поръчка в случай, когато основателно подозираме измама или пране на пари от Вас или някой, използващ Вашата сметка.

 4. Услуги.

4.1. Нашите партньори са задължени да предоставят Услуги, които са в съответствие със съответния Договор за партньорство.

4.2. Всички Услуги, показани на Уеб сайта, са предмет на наличност и изображенията и/или описанията на Услугите на Уеб сайта, са само с илюстративна цел и действителните „Услуги“ може да се различават от тези изображения и/или описания. Ние изискваме от нашите Партньори да гарантират, че цялата информация, предоставена от тях за показване на тяхната страница на уеб сайта е съобразена с авторското право, точна, пълна и не е подвеждаща по никакъв начин. Отговорност на всеки партньор е да гарантира, че всички негови „Услуги“, изброени на Уеб сайта, са съобразени с българското законодателство, налични и точно описани.

4.3. Ако сте потребител, имате законни права по отношение на услуги, които не се извършват с  грижа и умения или са описани по друг начин. Съвети за вашите законни права можете да намерите от местния отдел за съвети на гражданите и/или от службите за търговски стандарти. Нищо в настоящите „Условия за резервация“ няма да засегне тези ваши права.

4.4. Вие (или лицето, получаващо Услугите) носите отговорност, да съобщавате предварително за всички свои медицински или здравни условия и/или специални нужди на Партньора, които могат да засегнат или да бъдат засегнати от услуги (например, информация за алергии и здравни проблеми), когато се отнася за услуги свързани със здравето. Ако Вие (или съответният получател на Услугите) не можете да разкриете такава информация на съответния Партньор, нито “МЕРУЛ” нито съответният Партньор не носи отговорност пред Вас (или пред получателя на Услугите) за каквито и да е вреди, произтичащи от Услугите, които биха могли да бъдат избегнати.

 5. Отмяна/Анулиране.

5.1. В допълнение към другите ваши законни права, при определени обстоятелства имате право да отмените Договор за партньор и/или Договор на “МЕРУЛ” (когато е приложимо) и да получите възстановяване или кредитно известие в съответствие с условията, посочени в тази клауза 5.

5.2. Ако промените мнението си за поръчка за резервация с дата и час  и желаете да я анулирате, се прилагат следните условия за анулиране:

 • Датирани резервации – Можете да анулирате (изцяло или частично) дата на резервация когато обявата не е изтекла или падежа и е над 24 часа (както е определено от съответния партньор) и можем да Ви предложим пълно възстановяване на сумата, по банковата ви сметка. Ако обаче анулирате в рамките на по-малко от 24 часа (както е определено от съответния Партньор) преди да се проведе вашата среща, няма да имате право на възстановяване на сумата.
 • Анулирането на резервации с дати трябва да се направи по един от следните начини:
 • Когато обявата не е изтекла – от МЕРУЛ ЕООД, чрез изпращане на имейл на нашия екип за работа с клиенти на help@rezerviram.com;
 • Когато обявата е изтекла директно с Партньора, но не по-късно от 24 часа преди деня и часа на резервацията;
 • Моля, имайте предвид, че при малък брой обстоятелства, може да не е възможно да анулирате резервация с дати, но ние ще ви обърнем внимание, преди да направите поръчката си, за да решите дали сте готови да продължите с договора на тази база.
 • Моля, имайте предвид, че няма да се възстановяват суми, когато се прави отказ от резервация по-малко от 24 часа (както е определено от съответния партньор).

6.  Разрешаване на проблеми.

6.1. Ние се грижим за Вас и искаме да гарантираме, че поддържаме възможно най-високите стандарти и ако искате да подадете жалба или рекламация относно някой от нашите Партньори или техните Услуги, моля :

 1. Се свържете с партньора, за да се опитате да разрешите проблема; Или
 2. Свържете се с нас за да ви съдействаме, като ни пишете на e-mail: help@rezerviram.com или ни пишете на адрес: МЕРУЛ ЕООД, 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16, или се обадете на телефон 0884037158 и ние ще направим всичко възможно да ви помогнем.

6.2. След получаване на жалба/рекламация, ние ще се свържем с партньора, за да се опитаме да разрешим проблема от ваше име. Ако не можем да разрешим проблема след контакт с Партньора и ако счетем, че е справедливо при всички обстоятелства, можем по свое усмотрение да изберем:

 • да Ви дадем кредитна бележка за оспорваната/подадената от Вас поръчка сума (да бъде осребрена от Уеб сайта, за да се намали покупната цена на която и да е Услуга); Или
 • в краен случай или при екстремни обстоятелства и винаги по наше усмотрение, възстановяваме спорната/подадената сума директно до Вас чрез банков превод, при условие, че сте спазили сроковете за анулиране. Моля, имайте предвид, че в тези случаи може да отнеме до 30 дни, за да получите пълно възстановяване на сумата.

7. Цени и начин на плащане.

7.1. Цените и всички приложими такси за доставка и/или обработка са посочени на Уеб сайта, но могат да подлежат на промяна от страна на МЕРУЛ или неговите Партньори по всяко време (в който случай Уеб сайтът ще бъде съответно актуализиран) и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от цените и друга информация, показана за определени Услуги, да са неточни. Ако правилната цена на Услугата към момента на вашата поръчка е по-висока от посочената цена, ние ще се свържем с Вас за инструкции, преди да приемем Вашата поръчка. Ако вашата поръчка е приета и сте получили потвърждение на поръчката преди да е реализирана ценовата грешка, ако грешката при ценообразуването е очевидна и може да се признае от нас като грешка в цените, ние ще Ви предоставим възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена, ако не успеете, за да анулирате поръчката. Когато поръчката е отменена, ние ще ви възстановим всички суми, които сте заплатили.

7.2. Партньорът носи пълна отговорност за осчетоводяването на всички поръчки/резервации в техните обяви и ДДС върху общата стойност на Поръчката/резервацията, когато е приложимо . МЕРУЛ не Ви начислява ДДС за Поръчки, тъй като Услугите се предоставят от Партньора, а не от МЕРУЛ. В резултат на това, МЕРУЛ не може да Ви предостави фактура включително и по ДДС по отношение на Вашата поръчка. Ще трябва да се свържете директно с партньора, за да получите фактура, включително и с ДДС, когато е приложимо.

7.3. Плащането за всички Услуги  се извършват в момента на резервацията в български левове чрез системата на Epay/EasyPay, трета страна обработващ плащания, ще бъдете пренасочени към сайта им, за да извършите плащане и ще бъдете обект на техните правила и условия, декларация за поверителност и други условия за ползване. Моля, проверете внимателно тези условия за ползване, преди да потвърдите Вашата поръчка тук. Вие носите отговорност за защитата на поверителността на Вашите потребителско име и парола или друга информация за сигурност, използвана от Вас за достъп до вашия акаунт в платежния механизъм. Всички разходи за такси, начислени при извършване на плащане, ще бъдат за ваша сметка, в допълнение към дължимата ни цена.

7.4. Плащанията, извършени чрез платежния механизъм, се обработват от трети страни доставчици на платежни услуги. МЕРУЛ полага разумни грижи, за да гарантира, че платежният механизъм е на разположение и функционира по всяко време, но не може да гарантира непрекъснат или сигурен достъп до този Платежен механизъм, нито можем да гарантираме, че механизмът е без вируси или грешки. Ние използваме доставчици на платежни услуги от трети страни за обработка на плащанията и има много фактори извън нашия контрол(като например закъснения в банковата система или в картовите мрежи), не можем да предвидим или гарантираме времето, необходимо за завършване на обработката на Плащането Ви. Достъпът до платежния механизъм може понякога да бъде ограничен, за да се позволи поддръжка или въвеждане на нови системи или услуги. Ще се опитаме да предоставим разумно известие за всички планирани прекъсвания на този Платежен инструмент и ще направим всичко възможно, за да възстановим плащанията възможно най-скоро.

7.5. Ако плащате за услуги чрез Платежния механизъм, “МЕРУЛ” ще получи плащането в качеството си на търговски представител на съответния Партньор. След като МЕРУЛ получи успешно плащането Ви за Услугите, това ще оневини задълженията ви към Партньора, от чието име МЕРУЛ е събрал плащането.

7.6. За определени резервации, може да има опция за извършване на резервация “Плащане на място”. Това означава, че вие можете да направите поръчката, но след това да платите за нея директно на Партньора в момента на назначаването (т.е. не плащате поръчката предварително чрез платежния механизъм). Моля, имайте предвид, че тази опция не е налична при всички обстоятелства. Тази опция ще се появи само ако Поръчката и Партньорът са допустими за “Плащане на място”.

7.7. Моля, имайте предвид, че когато направите поръчка “Плащане на място” на Уеб сайта, вие продължавате да сключвате обвързващ правен договор по отношение на Поръчката и след като сте изпратили потвърждението на поръчката и сте формирали Партньорския договор, трябва да платите на Партньора изцяло, когато Вие (или получателят на Услугите) присъствате на ангажимента. Ако не успеете да се появите на среща, която не сте заплатили, ще носите отговорност пред Партньора за цялата дължима сума по Договора за партньор, освен ако не бъде отменена в съответствие с т. 5. Във всички случаи партньорският договор ще бъде предмет на тези Условия за резервация, включително избрания от партньора период за анулиране.

8. Отговорност.

8.1. Когато сме били небрежни и/или сме нарушили договорно задължение към Вас, ние ще носим отговорност за всяка загуба или вреда, която понасяте в резултат на това, при условие че загубите и/или щетите са предвидими. Загубата или повредата е предвидима, ако е очевидно следствие от нашата небрежност или нарушение на договора, или би било разгледано от Вас и нас за вероятно следствие от него към момента, в който сключихте договора с “МЕРУЛ”.

8.2. Ние не поемаме отговорност за следните видове загуби, независимо дали са причинени от нарушаване на договор, закононарушение (включително небрежност) или друго, дори ако загубата е предвидима: загуба на приходи; загуба на бизнес; пропуснати ползи; загуба на очаквани спестявания; или от управление или работно време.

8.3. Ние не изключваме и не ограничаваме нашата отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от нашата небрежност, за измама или измама с невярно съдържание, или за каквато и да е друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно българското законодателство.

 9. Нашето право да променяме тези Условия за резервация.

9.1. Възможно е да изменяме тези “Условия за резервация” когато е необходимо, при следните обстоятелства:

 • ако променим процеса на приемане на плащане от Вас;
 • ако има промени в съответните закони и регулаторни изисквания; Или
 • ако има други промени в нашия бизнес, които разумно означават, че трябва да променим настоящите “Условия за резервация”.

9.2. Всеки път, когато поръчвате Услуги на МЕРУЛ, чрез Уеб сайта, правилата и условията за резервация, които са в сила в този момент (и достъпни за преглед на Уеб сайта и приети от Вас) ще се прилагат за Договора МЕРУЛ между нас и договора с партньора между Вас и Партньора. Можете да намерите датата, на която тези Правила и условия за резервация са били последно актуализирани в горната част на тази страница.

 10. Общи условия.

10.1. Всички съобщения и известия от вас, трябва да бъдат изпратени до МЕРУЛ по електронна поща  help@rezerviram.com или по пощата за МЕРУЛ ЕООД, 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16. МЕРУЛ може да комуникира и да Ви уведомява чрез имейл или чрез публикуване на известия на Уеб сайта.

10.2. Моля, имайте предвид, че нашите часове за обслужване на клиенти са: от 8:00ч. до 17:00ч. от понеделник до петък и от 9:00 до 15:00 часа в събота, неделя и на официални празници.

10.3. МЕРУЛ си запазва правото да деактивира акаунта на Клиента в случай на нарушение на настоящите “Условия за резервация” и/или когато Клиентът действа по начин, който е неподходящ, злоупотребяващ или по друг начин неприемлив, спрямо нашите стандарти за лоялност на  екипа ни, партньори или служители на Партньори, или в комуникация по телефона или по имейл, или лично на мястото при партньора.

10.4. Ако някое от тези “Условия за резервация” е определено от компетентен орган като невалидно, незаконно или неприложимо до каквато и да е степен, това условие или разпоредба ще бъдат взети предвид, до такава степен от останалите условия и разпоредби, които ще продължат да бъдат валидни в най-голяма степен, позволени от закона.

10.3. Тези “Правила и условия за резервация” ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Р. България. Вие и всеки от нас и нашите Партньори се съгласявате, че българските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всякакви претенции или спорове, произтичащи от или свързани с поръчването и/или доставката на Услуги чрез Уеб сайта.